L

Du er velkommen til at kontakte mig på telefon 27291013

Jeg har i mange år arbejdet inden for familiepleje-området med konsulentopgaver, undervisning af plejefamilier, etablering af netværksgrupper,  supervision af plejefamilier/grupper. Jeg afholder særligt tilrettelagte kurser for net/slægtspleje-familier. Grundkurserne og temadage for pleje-familier afholdes indenfor de lovgivningsmæssige rammer. ♦ Hent kursusfolder her.
§54 støtte- person   
Du kan få en støtteperson i forbindelse med anbringelse af dit barn. Jeg er medlem af PSforeningen af proffesionelle støttepersoner.
 
Du er altid velkommen til at kontakte mig.  

Undervisning, kurser, fordrag

Jeg afholder kurser og temadage for kommende plejefamilier, erfarne plejefamilier, særlige kurser for slægt/netværks- pleje og for personalet på Social- pædagogiske opholdssteder.
 
Mulige undervisningstemaer:
I er altid velkommen til at kontakte mig i forhold til nye kurser til plejefamilier.
 
Se siden: kurser for plejefamilier. 
 
KRITH kurser.
4-dages Grundkursus for kom- mende plejefamilier. Kurset afholdes i samarbejde med pædagogisk konsulent Bente Baggesen
 
2-dages efteruddannelseskurser for plejefamilier med følgende emner:
 • Børn i familiepleje og deres samvær med forældre og øvrige netværk.
 • Efterværn og plejefamiliens rolle.
 • Barnet i netværks-plejefamilien.
 • Teenageproblematikker i plejefamilien. 
Opgaver for kommunen
 • Praktisk - pædagogisk støtte i hjemmet.
 • Støttet- og overvågetsamvær.
 • Ad hoc opgaver for den kommunale forvaltning.
Supervision
 • Plejefamilier og kommunale plejefamilier.
 • Net- og slægts- plejefamilier.
 • Plejefamilier til gruppe- supervision.
 • Familieplejekonsulenter.
 • Plejefamilier i netværk.
Netværksgrupper
 • Igangsætning og "ledelse" af faglige netværksgrupper inden for familieplejeområdet.
Jeg underviser på Efteruddannelse i supervision for familiepleje-konsulenter - et træningsforløb i supervision. Kurset afholdes af Center for Offentlig Kompetenceudvikling.
 
 

§54 Støtteperson

I forbindelse med at dit barn skal anbringes eller er anbragt udenfor hjemmet, har du og alle forældre krav på at blive tilbudt en støtteperson.
 
Min opgave som støtteperson er at lytte til dig og støtte dig som forælder under dit barns/unges anbringelse.
 
Jeg er uafhængighed af kommunen og skal ikke fortælle noget til din sagsbehandler om hvad vi taler om.
 
Jeg er fleksibel og kommer i dit hjem når det passer dig. Jeg tager opgaver akut.
 
Jeg har ingen indflydelse på beslutninger om dit barns anbringelse. 
Lone Hundahl | CVR: 29457298 | Bygholmvej 24, 2720 Vanløse  | Tlf.: 27291013 | lone.hundahl@mail.dk